รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ภาษาอังกฤษ


n square
n square
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน และมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมจัตุรัส