รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

ภาษาอังกฤษ


n rhombus
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน