รูปวาด

ภาษาอังกฤษ


n drawing
หน่วยนับ: รูป, ใบ, แผ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: sketch
ตัวอย่างประโยค: รูปวาดของจิตรกรที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มีราคาแพงทั้งนั้น