รูปลักษณ์

ภาษาอังกฤษ


n appearance
ความหมายเหมือนกับ: ภายนอก , หน้าตา
คำที่เกี่ยวข้อง: look , feature , aspect
n appearance
ความหมายเหมือนกับ: ภายนอก , หน้าตา
คำที่เกี่ยวข้อง: outer , look


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top