รูปร่างหน้าตา

ภาษาอังกฤษ


n countenance
คำที่เกี่ยวข้อง: appearance , expression , looks , visage , face
ตัวอย่างประโยค: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน