รูปร่าง

ภาษาอังกฤษ


n appearance
คำอธิบาย: ลักษณะร่างกายที่เห็นภายนอก
ความหมายเหมือนกับ: ทรวดทรง , สกนธ์ , สรีระ
คำที่เกี่ยวข้อง: external looks , expression , figure
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงพยายามเข้มงวดในการกินอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างอ้วนเผละ

คำที่มี "รูปร่าง" ในคำ


รูปร่างหน้าตา n countenance
ตัวอย่างประโยค: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน

รูปร่างท่าทาง n feature
ความหมายเหมือนกับ: รูปพรรณสัณฐาน , ลักษณะที่คล้ายกัน , สัณฐาน

เสียรูปร่าง v be misshapen
ความหมายเหมือนกับ: ผิดลักษณะ , เสียรูปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top