รูปพรรณ

ภาษาอังกฤษ


n description
ความหมายเหมือนกับ: สัณฐาน , ลักษณะ , รูปร่าง , รูปพรรณสัณฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: signalment , appearance
ตัวอย่างประโยค: พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
n ornaments
คำอธิบาย: เงินทองที่ทำเป็นเครื่องประดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: gold or silver articles , gold or silver ornaments , gold (silver) jewelry
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นช่างทำเครื่องรูปพรรณฝีมือดี