รูปทรง

ภาษาอังกฤษ


n shape
ความหมายเหมือนกับ: ทรง , รูปร่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: figure , build , contours , outline , configuration
ตัวอย่างประโยค: บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน