รูปถ่าย

ภาษาอังกฤษ


n photograph
คำอธิบาย: ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์
หน่วยนับ: ใบ, รูป
ความหมายเหมือนกับ: ภาพถ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: picture , photo , shot , snap , snapshot
ตัวอย่างประโยค: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่