รูปชั่วตัวดำ

ภาษาอังกฤษ


adj ugly
ความหมายเหมือนกับ: อัปลักษณ์
ตัวอย่างประโยค: ตัวละครชื่อจรกาในเรื่องอิเหนาเป็นคนรูปชั่วตัวดำ