รูปความ

ภาษาอังกฤษ


n case
n outline
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเงื่อน , ต้นเค้า , เค้าเรื่อง , โครงเรื่อง , พล็อตเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: plot , scheme