รูปคน

ภาษาอังกฤษ


n figure
ตัวอย่างประโยค: ในประเทศฝรั่งเศสและสเปนมนุษย์โครมันยองนิยมวาดภาพสัตว์ต่างๆ และวาดรูปคนที่สวมร่างสัตว์