รูปการณ์

ภาษาอังกฤษ


n circumstance
คำอธิบาย: สภาพเหตุการณ์ต่างๆ
หน่วยนับ: รูปการ
ความหมายเหมือนกับ: เหตุการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: case , condition , situation
ตัวอย่างประโยค: มองตามรูปการณ์แล้ว ฝ่ายค้านกำลังได้รับความนิยม