รูปกาย

ภาษาอังกฤษ


n body
คำที่เกี่ยวข้อง: physique