รูบิเดียม

ภาษาอังกฤษ


n rubidium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 37 สัญลักษณ์ Rb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง เนื้ออ่อน สีขาว ไวต่อปฏิกิริยาเคมีอย่างยิ่ง หลอมละลายที่ 38.9 ํ ซ.