รูทีเนียม

ภาษาอังกฤษ


n ruthenium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 44 สัญลักษณ์ Ru เป็น โลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงินเปราะ หลอมละลายที่ 2310 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ