รูด

ภาษาอังกฤษ


v draw
คำอธิบาย: กิริยาที่เอามือกำสิ่งซึ่งมีลักษณะยาวๆ แล้วครูดไป หรืออาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: pull , slip
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราเอามือบีบเบาๆ ที่บริเวณท้องปลาแล้วค่อยๆ รูดไปทางด้านหลังของตัวปลา น้ำอสุจิจะเคลื่อนออกมาทันที