รูจี

ภาษาอังกฤษ


n beauty
ความหมายเหมือนกับ: รุจี , ความงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: splendour
adj prosperous
ความหมายเหมือนกับ: รุจี , รุ่งเรือง
n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: รุจี , ความรุ่งเรือง
คำที่เกี่ยวข้อง: affluence
n pleasure
ความหมายเหมือนกับ: รุจี , ความชอบใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: satisfaction
n light
ความหมายเหมือนกับ: รุจี , แสง
คำที่เกี่ยวข้อง: ray
adj bright
ความหมายเหมือนกับ: รุจี , สว่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: brilliant