รูขี้

ภาษาอังกฤษ


n anus
ความหมายเหมือนกับ: รูก้น
คำที่เกี่ยวข้อง: rectum