รูขี้

ภาษาอังกฤษ


n anus
ความหมายเหมือนกับ: รูก้น
คำที่เกี่ยวข้อง: rectum


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top