รูก้น

ภาษาอังกฤษ


n anus
ความหมายเหมือนกับ: ก้นกอย
คำที่เกี่ยวข้อง: buttocks , bottom , rump
n anus
ความหมายเหมือนกับ: รูขี้
คำที่เกี่ยวข้อง: rectum