รูก้น

ภาษาอังกฤษ


n anus
ความหมายเหมือนกับ: ก้นกอย
คำที่เกี่ยวข้อง: buttocks , bottom , rump
n anus
ความหมายเหมือนกับ: รูขี้
คำที่เกี่ยวข้อง: rectum


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top