รุ่ย

ภาษาอังกฤษ


v unravel
คำอธิบาย: หลุดออกจากที่เดิมทีละเล็กละน้อย
ตัวอย่างประโยค: บริเวณที่เป็นชายผ้าจะมีส่วนที่เป็นเส้นด้ายรุ่ยออกมา
adj loose
คำอธิบาย: หลุดออกจากที่เดิมทีละเล็กละน้อย