รุ่นใหม่

ภาษาอังกฤษ


n new model
คำอธิบาย: เกี่ยวกับสิ่งที่มาล่าสุด
ความหมายเหมือนกับ: แบบใหม่
คำตรงข้าม: รุ่นเก่า
ตัวอย่างประโยค: อุตสาหกรรมรถยนต์ผลิตรถรุ่นใหม่ออกมาเงียบๆ