รุ่นลูก

ภาษาอังกฤษ


adj next generation
ความหมายเหมือนกับ: รุ่นหลาน
คำที่เกี่ยวข้อง: young generation
คำตรงข้าม: รุ่นก่อน