รุ่นก่อน

ภาษาอังกฤษ


adj past generation
คำที่เกี่ยวข้อง: old generation
คำตรงข้าม: รุ่นใหม่