รุ่งแจ้ง

ภาษาอังกฤษ


n morning
ความหมายเหมือนกับ: เช้า , ตอนเช้า , รุ่งเช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: forenoon , dawn , daybreak , daylight , morn , sun-up , sunrise
คำตรงข้าม: ค่ำ , พลบค่ำ
n morning
ความหมายเหมือนกับ: แจ้ง , เช้า , รุ่งอรุณ
คำที่เกี่ยวข้อง: forenoon , dawn , daybreak , sunrise , sun-up , daylight , morn
คำตรงข้าม: ค่ำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top