รุ่งเช้า

ภาษาอังกฤษ


n morning
คำอธิบาย: เวลาพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แจ้ง , เช้า , รุ่งแจ้ง , รุ่งอรุณ
คำที่เกี่ยวข้อง: forenoon , dawn , daybreak , sunrise , sun-up , daylight , morn
คำตรงข้าม: ค่ำ