รุ่งอรุณ

ภาษาอังกฤษ


n dawn
ความหมายเหมือนกับ: รุ่งสาง , รุ่งสว่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: daybreak
ตัวอย่างประโยค: ไก่โก่งคอขันรับรุ่งอรุณอันงดงาม