รุ่งสาง

ภาษาอังกฤษ


n dawn
ความหมายเหมือนกับ: รุ่งสว่าง , รุ่งอรุณ
คำที่เกี่ยวข้อง: daybreak
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองนั่งดื่มเหล้า และส่งเสียงหัวเราะร่วนอยู่ในร้านไปจนกระทั่งรุ่งสาง