รุมๆ

ภาษาอังกฤษ


adj light
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนๆ
adj warm