รุมไฟ

ภาษาอังกฤษ


v keep the fire burning
คำอธิบาย: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งวางทับลงบนกองไฟ เพื่อให้ไฟติดกรุ่นอยู่เสมอ
ความหมายเหมือนกับ: สุมไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: make a smoldering fire