รุมไข้

ภาษาอังกฤษ


v cure somebody of his fever by giving him an antipyretic
คำอธิบาย: เอายาให้คนไข้กินเพื่อไม่ให้ตัวร้อนจัด หรือเย็นจัด
คำที่เกี่ยวข้อง: treat the fever , remedy a fever , give medicine to reduce the fever