รุมล้อม

ภาษาอังกฤษ


v encircle
คำที่เกี่ยวข้อง: crowd around , surround , encompass
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เข้ามารุมล้อมเขาเพื่อขอลายเซ็น ซึ่งเขาก็หยอกล้ออย่างเป็นกันเอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top