รุดเร่ง

ภาษาอังกฤษ


v hurry
ความหมายเหมือนกับ: รีบร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: dash , rush
adj urgent
ความหมายเหมือนกับ: รีบร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: pressing