รุดหน้า

ภาษาอังกฤษ


v progress
ความหมายเหมือนกับ: คืบหน้า , ก้าวหน้า , พัฒนา
คำที่เกี่ยวข้อง: advance , develop , proceed , increase
คำตรงข้าม: ถดถอย
ตัวอย่างประโยค: การบริหารงานเทศบาลไม่ได้รุดหน้าอย่างที่ควรจะเป็น