รุจี

ภาษาอังกฤษ


n beauty
ความหมายเหมือนกับ: ความงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: splendour
adj prosperous
ความหมายเหมือนกับ: รุ่งเรือง
n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความรุ่งเรือง
คำที่เกี่ยวข้อง: affluence
n pleasure
ความหมายเหมือนกับ: ความชอบใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: satisfaction
n light
ความหมายเหมือนกับ: แสง
คำที่เกี่ยวข้อง: ray
adj bright
ความหมายเหมือนกับ: สว่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: brilliant