รุจิเรข

ภาษาอังกฤษ


adj having a beautiful drawing or graphic
คำอธิบาย: มีลายงาม, มีลายสุกใส
คำที่เกี่ยวข้อง: beautifully patterned , brightly patterned