รุกไล่

ภาษาอังกฤษ


v smash
ความหมายเหมือนกับ: บุก , บุกขยี้
คำที่เกี่ยวข้อง: beat , penetrate , wade through , break through , force one´s way into , go through without fear of opposition , bear down on , make a raid upon