รุกล้ำ

ภาษาอังกฤษ


v trespass
คำที่เกี่ยวข้อง: intrude , encroach on , invade
ตัวอย่างประโยค: ในพ.ศ. 2437 รัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนได้รุกล้ำอธิปไตยของประเทศสยาม โดยส่งกองทัพเข้ายึดครองจังหวัดพระตะบอง