รีๆ ขวางๆ

ภาษาอังกฤษ


v obstruct
ความหมายเหมือนกับ: ขวางๆ รีๆ , กีดเกะกะ , เก้งก้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: block , impede , hinder