รีเนียม

ภาษาอังกฤษ


n rhenium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 75 สัญลักษณ์ Re เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทา หลอมละลายที่ 3180 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้เป็นองค์ประกอบของโลหะทนไฟในจรวด