รีรอ

ภาษาอังกฤษ


adv hesitantly
คำอธิบาย: แสดงอาการลังเลใจออกมา, ไม่แน่ใจที่จะทำลงไป
ความหมายเหมือนกับ: รีๆ รอๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: hesitatingly , indecisively , haltingly , reluctantly
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ยืนรีรออีกต่อไปสำหรับการเดินทางให้ถึงจุดหมาย