รีบเร่ง

ภาษาอังกฤษ


adv hurriedly
ความหมายเหมือนกับ: เร่งรีบ , รีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: hastily
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนมือปืนด้วยกันออกวิ่งไปโดยรีบเร่ง
v hurry
ความหมายเหมือนกับ: เร่งรีบ , รีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: rush , be hasty , be snap
ตัวอย่างประโยค: เราต้องรีบเร่งปรับปรุงประเทศให้เจริญทันสมัย

คำที่มี "รีบเร่ง" ในคำ


ความรีบเร่ง n haste
ความหมายเหมือนกับ: ความเร่งรีบ
คำตรงข้าม: ความเชื่องช้า , ความชักช้า
ตัวอย่างประโยค: ความรีบเร่งในชีวิตประจำวันอาจทำให้มองข้ามความสุขบางอย่างไป

อย่างรีบเร่ง adv immediately
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเร่งรีบ
คำตรงข้าม: อย่างเชื่องช้า , อย่างเรื่อยเปื่อย

อย่างรีบเร่ง adv hastily
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเร่งด่วน
คำตรงข้าม: ช้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top