รีบเร่ง

ภาษาอังกฤษ


adv hurriedly
ความหมายเหมือนกับ: เร่งรีบ , รีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: hastily
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนมือปืนด้วยกันออกวิ่งไปโดยรีบเร่ง
v hurry
ความหมายเหมือนกับ: เร่งรีบ , รีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: rush , be hasty , be snap
ตัวอย่างประโยค: เราต้องรีบเร่งปรับปรุงประเทศให้เจริญทันสมัย