รีบร้อน

ภาษาอังกฤษ


adv hurriedly
ความหมายเหมือนกับ: รีบ , เร่งร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: hastily , in a hurry
ตัวอย่างประโยค: อีเก้งสองตัวแม่ลูกพากันวิ่งผ่านหน้าไปเราอย่างรีบร้อน
v hurry
ความหมายเหมือนกับ: รีบ , เร่งร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: rush , hasten , make haste , scurry
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
adj hurried
ความหมายเหมือนกับ: รีบ , เร่งร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: hasty
ตัวอย่างประโยค: การติดต่อส่งข่าวสารไปมาถึงกันของคนไทยในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องรีบร้อนสำคัญก็มักจะจัดให้คนถือไป แต่หากเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เร่งร้อน ก็มักจะฝากไปกับพ่อค้า