รีบด่วน

ภาษาอังกฤษ


adv very fast
ความหมายเหมือนกับ: เร็วมาก
คำตรงข้าม: ช้า , เอื่อย
adj emergency
ความหมายเหมือนกับ: เร่งด่วน , เร่งรีบ , ฉับพลัน
คำที่เกี่ยวข้อง: crisis , exigent , urgent , critical
คำตรงข้าม: ปกติ