รีดเงิน

ภาษาอังกฤษ


v squeeze money
คำอธิบาย: บีบบังคับเอาเงิน
ความหมายเหมือนกับ: ไถเงิน , รีดไถเงิน
คำตรงข้าม: ให้เงิน
ตัวอย่างประโยค: คนในเครื่องแบบฉวยจังหวะรีดเงินโดยอ้างว่าจะนำไปให้เจ้านาย