ริเริ่มตั้งขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , จัดตั้งขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: found , establish