ริเริ่มตั้งขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , จัดตั้งขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: found , establish


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top