ริมฝีปาก

ภาษาอังกฤษ


n lip
คำอธิบาย: เนื้อส่วนที่เป็นขอบรอบปาก ส่วนบนเรียกว่า ริมฝีปากบน ส่วนล่างเรียกว่า ริมฝีปากล่าง มีเส้นขอบรอบที่เรียกว่า เส้นขอบริมฝีปาก
หน่วยนับ: ริม
ตัวอย่างประโยค: ทันใดนั้น ริมฝีปากที่เจือรอยยิ้ม ใบหน้ารื่นรมย์นั้น ก็ขรึมลงโดยพลัน