ริมน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n riverside
ความหมายเหมือนกับ: ชายน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: waterside , brink of the water
ตัวอย่างประโยค: บริเวณชายป่ามีทางเดินที่ทำไว้ให้เดินเล่นริมน้ำ