ริบอำนาจ

ภาษาอังกฤษ


v take away one´s authority
ความหมายเหมือนกับ: ถอดถอนอำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: revoke authority
คำตรงข้าม: มอบอำนาจ , ให้อำนาจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top