ริบหรี่

ภาษาอังกฤษ


adj dim
คำอธิบาย: เกือบดับ, สว่างน้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: ริบรี่
คำที่เกี่ยวข้อง: faint , dusky
คำตรงข้าม: เจิดจ้า , สว่างไสว
ตัวอย่างประโยค: เขานั่งสมาธิต่อหน้าแสงเทียนริบหรี่